Mužský a ženský princip ve vedení firmy

Vše co existuje, je tvořeno směsí ženského a mužského principu – kterým se také ve východních filozofiích říká „jin“ a „jang“. Ženský princip (dále ŽP) lze přirovnat k neustále tekoucí a měnící se řece. Nelze ji logikou a racionální myslí uchopit, definovat a „vysvětlit“. Je životadárná a život beroucí, je to „matka příroda“ či Gaia, Země, je temná a tajemná, hmotná a těžká (viz gravitace a gravidita = těhotenství). Obdařuje nás intuicí, schopností empatie a především spojuje rozdílné. 

Pokud chápeme ženský princip jako nekonečný oceán, bylo by možné mužský princip (jang, dále MP) popsat jako kapitána lodi, která po oceánu pluje. Kapitán musí loď navigovat, dávat jí směr a určovat její pozici. Musí na mapách vyhledat, kde je cíl plavby a jaká nebezpečná úskalí nutno obeplout. Nebo, jinak řečeno, MP strukturuje „bezbřehou“ tvorbu ŽP. Je lehký, světlý, logický a spojený s „duchovním světem“. (Zatímco ŽP je spojený s duší, s tím, co Řekové nazývali „psýché“.) Myslí binárně (ano či ne?), uvažuje logicky a jeho síla vězí ve vizi, kterou proměňuje krok za krokem ve skutečnost.

Rozkvět ženského principu

Je důležité pochopit, že každý z nás, tedy jak muži, tak i ženy v sobě mají oba principy. Posledních přibližně sto let však ženy velice aktivně rozvíjí jejich mužský princip. Studují, a to i mužské obory jako jimi jsou matematika, strojírenství či ekonomie, řídí auta a pilotují letadla, programují počítače a slouží v armádách. Ve firmách se uplatňuje stále více žen na vedoucích pozicích – především díky jejich emoční inteligenci (viz článek zde) a schopnosti empatie. Na druhé straně si ovšem stěžují, že jako manažerky se stávají stále více „muži“.  

Teprve v posledních desetiletích si muži začínají uvědomovat, že i oni potřebují exkurz do říše emocí a intuice. Především pod tlakem svých žen-partnerek („udělej se sebou něco, já už to nevydržím“), případně skrze vlastní vhled do užitečnosti emoční inteligence začínají muži objevovat svůj vlastní ženský princip a naslouchat svým emocím. To ovšem často naráží na staré struktury a zvyky ve firmách a korporacích, kde je mužský princip (i u žen) nesmírně dominantní. Přitom je to právě ženský princip (emoce), který prodává.

Mužský a ženský princip v byznysu

V mých seminářích a kurzech se často zabývám právě otázkami, jež souvisí s akceptováním a aktivní podporou ženského principu v byznysu. Protože král je králem jedině tehdy, pokud vedle sebe akceptuje královnu jako rovnocennou partnerku. Popřípadě, pokud vede firmu sám, ji musí vést oběma principy.

Je načase, aby muži (těch se to především týká) pochopili, jak ženský princip funguje, a byli schopni ho nejen „ustát“, ale i čas od času ženy v jejich intuici a emocionalitě navštívit. Tím by se zamezilo tomu, na co si současné ženy v byznysu stěžují – že totiž mají-li něco mužům vysvětlit nebo s nimi spolupracovat, musí „vycestovat“ do mužského, racionálního způsobu komunikace. To ženy unavuje, neboť jsou to ony, které se mezi ŽP a MP neustále pohybují, zatímco muži mohou setrvávat tam, kde jsou – ve své staré doméně. 

Klíčové vlastnosti a výhody obou principů v byznysu

Mužský princip:
Logika, stringence, přímočarost
Racionalita
Kompetence na strukturální a hierarchické úrovni
Dodržování pravidel a předpisů
Motivace k překonávání hranic a limitů, soutěživost
Expanze, asertivita, cílevědomost
Poslání a obětavost
Princip buď-a-nebo, digitální reality

Ženský princip:
Emoční inteligence, vcítění se
Intuice
Kompetence na vztahové úrovni
Kreativita, jež se vymyká pravidlům
Schopnost být v toku změn („flow“), rozmanitost
Harmonie: Řešení v souladu se všemi zúčastněnými
Udržitelnost vývoje, opatrnost, dlouhodobost
Princip „jak-i-tak-i“, analogová realita

Další informace o mužském a ženském principu (a e-book k tomu) najdete zde.