Král a královna aneb: Mytologická část byznysu

Jak se stát králem (královnou)? 

Co dělá dobrý business vynikajícím? Co proměňuje vlastníky firmy nebo ředitele v krále či v královnu?

Logická a racionální rozhodnutí nestačí. Potřebujeme také (a možná že hlavně) intuici, charisma, zápal, emoce, je nutné štěstí, což je pouze synonymum pro „soulad s tím, co je větší“. Král a královna musí být ve své síle a vyzařovat tak na svoji „říši“ (tedy na firmu) to, co tato nutně potřebuje: Smysluplnost toho, co firma dělá, orientaci na etické hodnoty (tedy nejen na zisk) a v neposlední řadě i poslání, tedy cosi jako „vyšší cíl“.

Pokud se toto děje, pokud král či královna jsou „prezentní“* a sedí na svém trůnu, aniž by hekticky řešili problémy, stanou se z jejich zaměstnanců spolutvůrci něčeho, co je větší a co funguje lépe, než pouhá suma jejich schopností nebo pracovního výkonu. Jedině tak jsou král a královna následováni do bitvy těmi svými, družinou bojovníků , kteří cítí (ne vždy vědí), že ten (ta), který/á jede na špičce šiku na bělouši, je ten „pravý“, jehož prostě nelze nenásledovat.

Existuje mnoho cest, jak tyto schopnosti a vlastnosti cvičit a posilovat. Jedna z nich je, zaměřit se na mytologické aspekty podnikání. Přitom se nikterak nevzdalujeme racionálnímu pojetí reality – pouze ho rozšiřujeme o jakési „mimo-logické“ vnímání souvislostí, které čistě vědeckému pohledu zůstávají naprosto skryté. Mýtus se vždy dotýká hlubokých pocitů a archetypů. Anglický spisovatel a básník Robert Graves tvrdí, že pokud se jedná o pravý a funkční mýtus, tak se při jeho poslechu člověk dobře oholí, neboť se mu ježí všechny chloupky na těle.

Mýtus a mytologický aspekt reality se v posledních desetiletích stává opět velice populárním jak v seminářích o leadershipu, (např. Stan Slap a jeho již klasická kniha „Bury my Heart at Conference Room B“) tak i v populární kultuře a filmu (Harry Potter, Hra o trůny, Zaklínač, mnohé počítačové hry atd.) V mýtu je tedy zjevně ukryto cosi, co uspokojuje naši touhu po opravdovém, po tom, co je hluboce archetypické. Je to touha po tom, co se bezprostředně dotýká našeho srdce. Ze seminářů víme, že takovým předmětem touhy může být například uznání, smysl, vyrovnání křivdy a/nebo dluhu, sounáležitost, pocit celistvosti, uctění předků a předchůdců a podobná témata.

Pět kroků… 

1. Král / královna nemůže existovat bez rovnováhy mužského a ženského principu. Pokud například není král schopen se spojit se svojí „vnitřní ženou“ (královnou) a dát ji prostor, je nutné, aby královnu v podniku zastupovala nějaká žena, které má paritní právo rozhodovat o věcech. Pro většinu manažerů a firem v současnosti platí, že si důležitost ženského principu v businessu prakticky vůbec neuvědomují. To vede ke zkostnatění a zatvrzení firmy a nárůstu planých struktur (předpisy, regulace, čísla, tabulky…), které v poslední instanci přivodí stagnaci nebo krach firmy.

2. Král či královna nemůžou kralovat, když nejsou v souladu s celkem. To znamená, že musí být schopni vidět a akceptovat různorodost pravd (odlišné úhly pohledu) a zároveň zastávat svou vlastní cestu, jít bez vychýlení za vyšším smyslem podnikání. K vytvoření této schopnosti žít v souladu s celkem přispívá například meditace, ale také „mytologicky orientovaný“ pobyt v přírodě – komunikace se stromy, se Sluncem, Lunou a hvězdami, s živými bytostmi divoké přírody. Jak již někdo řekl, „divočina nás učí naslouchat bohům“.

3. Pro krále (muže) platí, že pokud je jeho královna nespokojená, pokud má na věci jiný názor nebo třeba „trucuje“, musí ji král dopřát sluchu a zvážit její pocity a/nebo argumenty. To znamená, že si ji (a potažmo ženského principu v sobě) musí vážit. Rozhodnutí o směru další cesty ovšem musí udělat sám ze svého vlastního mužského principu, bez ohledu na to, zdali je královna srozuměna nebo ne. Pro královny (ženy) v byznysu platí, že mohou vytýčení další cesty přenechat králi (kterého musí vnitřně uznávat a respektovat), nebo rozhodnutí o směru udělat z pozice svého vnitřního muže.

4. Král nebo královna ztrácí autoritu, když bytí (tj. svůj sluneční princip) nahrazuje snažením se, bojem, bezhlavou činností, stresem nebo agresí (tj. principem Merkura, Marse či Pluta…) Speciálně ztrácí král svou „auru“, pokud se obohacuje na úkor celku. Pro krále a královnu platí, že nejlépe kralují tak, když se nepohybují. Staří Číňané tvrdili, že skutečný panovník se pozná tak, že o jeho panování lid neví.

5. A je zcela samozřejmé, že král / královna svou říši nerozděluje, ale všechny ty rozdílné skupinky spojuje. Nikdy nestranní jedněm a nezatracuje druhé. Toho ovšem může dosáhnout jedině tehdy, když nejprve v sobě samém spojí své různé aspekty a dá jim ve své duši místo. Počínaje svými rodiči, svými temnými i světlými stránkami, přijetím vlastního stínu, uvědoměním si vlastní omylnosti a nedokonalosti. Budiž toto radou pro ty krále a královny, jež nám v současnosti panují.

Pokud byste měli chuť se podívat na váš business pohledem Krále nebo Královny, doporučuji jednodenní seminář firemních konstelací “Královská cesta”. Nejbližší termín najdete zde. 

————
* Prezence je výraz, který často používám v mužských seminářích v souvislosti s tak zvanými Pěti Pé Muže“ (PPM:). Být prezentní znamená být na sto procent přítomný, bdělý, být „tady“. Další “ jsou: Pravdivost, pevnost, poslání a prostupnost. Jak tedy král či královna fungují?