Malá firemní pohádka

Byl jednou jeden král (majitel firmy) a pod ním pět rytířů – resortních manažerů. Moje klientka byla jedním z nich. Jenže neustálé potyčky rytířů mezi sebou a mezi nimi a králem hrozily firmu rozmetat. A král neustále jednu stranu protěžoval a druhou postihoval. Při poslední takové potyčce si klientka uvědomila svou sílu. Zjistila totiž, že za ní stojí armáda – její resort. A pohádka se dala do pohybu.

I praštila do stolu (vytáhla meč) a s plným vědomým, že stejně už nemá co ztratit, neboť ji král určitě usekne hlavu (vyhodí), řekla králi natvrdo, co si o situaci ve firmě (pardon, království) myslí. Pravila, že skutečný král je králem pro všechny, že by měl spojovat a ne rozdělovat a především by měl být spojen nejen se svým mužským principem (tedy především s logikou a čísly) , ale i s intuicí, emocemi a hlavně by ho měli zajímat lidi.

Král se zamyslel a pravil – no, to máš tedy pravdu. A začal konat. Nejprve dal všem svým rytířům výpověď. Zároveň jim ale ponechal možnost, stát se novými rytíři, za nově vyjednaných podmínek. 

Dva z pěti odešli, tři zůstali. Ale především se klientka stala jakousi pomocnou královnou pro krále. Sice si ho nevzala, ani nedostala věnem půl království (tedy – nevstoupila do majetnické struktury), ale král pochopil, jak je dobré mít vedle sebe královnu. A to vlastně byl už konec pohádky, tedy konstelace, která se vůbec nekonala.

Ponaučení:
Někdy se stává, že máme co do činění se skutečným králem, který je nejen silný (tedy rozvážný a nestranný), ale i moudrý. Který se neurazí a nestáhne, když slyší od svých rytířů něco důležitého, byť nepohodlného. A který nerozděluje své království na ty dobré (jež mu pochlebují) a ty špatné (kteří nejsou s ním zajedno). Jen hloupí králové nechávají za nepohodlné zprávy zavírat do šatlavy. 

Mnohokrát jsem už v byznysových konstelacích řešil případ slabého krále. Klient, jeho poddaný, si zoufal – firmu měl rád, jeho tým ho podporoval, ale král byl tvrdohlavý a dělal vše, aby zamezil nutným změnám.  Co s tím?

Takový král se nedá „předělat“ nátlakem, ani kritikou, pokud tato kritika není spojena s láskou. Jedině když máme někoho rádi, když ho uzavřeme do svého srdce, můžeme ho vystavit třeba i tvrdé kritice. Proto je pro změnu „zdola“, tedy pro změnu nadřízených, která vychází z jejich podřízených, nutné je mít rád. A to upřímně. Hezké dny.

Zpátky na články
Konstelace pohádek a mýtů