Královská cesta pro majitele firem
Jak výcvikový cyklus “Královská cesta” probíhá?

Vždy jednu středu v měsíci se v malé a důvěrné skupině přátel podíváme na témata, které jsou pro dnešní „novou aristokracii“ – totiž pro majitele firem – důležitá. Skrze systemické konstelace, které nám umožňují pohled na celek, si objasníme souvislosti a příčiny toho, co v současné době probíhá na pozadí každodenní firemní agendy.

Pro kurz jsme vybrali několik „magických“ lokalit, ve kterých působí genius loci. Tak například jistý palác na Pražském hradě, dřívější sídlo Emmy Destinové, proslulý barokní špitál, meditativní zámek, černé divadlo nebo post-industriální komplex. Termíny a místa jsou uvedené níže.

Jan Bílý je syn přesvědčeného komunisty, jenž se stal později topenářem a matky, jež pocházela z pražské buržoazní rodiny. Je tedy zároveň rebel i konformista, mystik i pragmatik, proletář i podnikatel. S touto kvalifikací kdysi dávno emigrovat do Německa a před dvaceti lety se úspěšně vrátil do země, jejíž společenské uspořádání označuje jako „spirituální anarchie“. Již dvacet let propaguje v ČR nejen samotnou metodu systemických konstelací, ale i její uplatnění v byznysu, firemních strukturách a leadershipu. O konstelacích napsal desítku knih a má, krom „úplně normálních lidí“ i mnoho klientů-majitelů.
„Být majitelem firmy je v podstatě diagnóza“.

Král (či královna) především jsou. Tedy neběhají hekticky od termínu k termínu, nejsou ve stresu, nemají přeplnění diář, nebojují s marnými a malichernými problémy. Představují klidnou sílu, o kterou se jejich poddaní (tedy zaměstnanci) mohou opřít. Vyzařuje z nich pozornost, smysl pro celek a schopnost rozdíly spíše spojovat, než rozdělovat svou říši na “ty dobré” a “ty špatné”. V kurzu se naučíme, jak těchto královských vlastností dosáhnout.  

Vše ve vesmíru se odehrává v cyklech. Po narození a vzestupu – ve firemním životě tuto fázi představují startupy – dochází k rozkošatění, plodnosti a množení, aby nevyhnutelně přišla krize, kontrakce a zánik. Ten ovšem není nevyhnutelný, pokud jednáme chytře a v souladu s cykličností. V tomto případě následuje nový cyklus. Ke konstelacím, tak jak je Jan učí, patří nejen smysl pro celek, ale i pochopení a využití cyklického času. 

Nikdo není věčně na vrcholu svých sil. Po jisté době je vhodné, důstojně a chytře svůj majetek – tedy firmu nebo království – předat do rukou následovníka či nástupců. Ať už to jsou rodinní příslušníci, akcionáři nebo třeba mladší společníci, je vždy důležité, zachovat systemické zákonitosti. To v konstelacích můžeme nejen prakticky procvičovat, ale i zjistit, co jde a co naopak vede ke zkáze a zániku. V kurzu se tímto ožehavým tématem budeme  moci intenzivně zaobírat.

To, že naše zdroje nejsou nevyčerpatelné, je dnes snad už každému jasné. Především naše podvědomí ví, že každá expanze má své hranice. Jednáme-li jako kdybychom tyto hranice neměli, dochází ke konfliktu a naše podvědomí začne našemu podnikání „házet klacky pod nohy“. V kurzu si na základě rodiny a společnosti ukážeme, jak důležitý je soulad vědomí a podvědomí a jak závažnou roli hraje to, že se základním zákonitostem vesmíru zpronevěřujeme.

Když máme úspěch, začneme se domnívat, že naše cesta je vhodná i pro ostatní. Možná dokonce pro všechny. Aniž bychom si toho všimli, spadneme do černobílého vidění, do touhy přesvědčit všechny o naší pravdě, začneme se vyhraňovat vůči jiným konceptům. Kam toto vede, lze pozorovat na mnoha politicích. Abychom se mesiášství vyvarovali, je potřeba nejen znát, ale i akceptovat rozdílné pohledy na věc. Konstelace nám v tom mohou být skvělou pomůckou, neboť nenásilnou formou ukazují výhody síťování a uznání různých pohledů na svět.

Jeden z důležitých systemických zákonů praví, že “dávání a přijímání musí být v rovnováze”. To v praxi znamená, že naději na úspěch nemá ani ten, kdo odepírá okolí vděk a odměnu, ani ten, kdo jimi plýtvá. Konstelační technika může spolehlivě odhalit, kdo se cítí být neviděn, přehlížen, nedoceněn nebo kdo napoak na sebe váže příliš mnoho materiálních i pozičních výhod. 

Termíny cyklu “Královská cesta pro majitele firem 2022”:

19. 1. 2022 – Praha, Kaiseršeinský palác
16. 2. 2022 – Zámek Ctěnice u Prahy
23. 3. 2022 – Divadlo Drak, Hradec Králové
27. 4. 2022 – (Lokalitu ještě hledáme, bude v Praze)
18. 5. 2022 – Hospitál Kuks (u Jaroměře)
15. 6. 2022 – Lobkowiczký palác, Pražský hrad

Časy: Vždy od 9:30 do ca. 17:00

Cena: 49.000,- plus DPH za celý cyklus.
V ceně je kreativní coffee-break a neskutečně chutné zákusky. V ceně není oběd a případné ubytování / přespání na místě.

Předběžné přihlášky a rezervace míst mailem na info@janbily.cz

Podrobněji o metodě systemických konstelací  zde.
Jednodenní konstelační seminář “Cesta krále a královny”, který se koná 10. listopadu 2021 je popsán zde. 

Královská cesta pro majitele firem – © Jan Bily 2021
Další informace o našich aktivitách najdete na www.konstelace.info