Jan Bílý Obrazy, kresby, objekty

Po mé emigraci 1976 jsem nejprve jeden rok žil v jihoněmeckém Metzingenu a později ve Stuttgartu. Protože v dobách mého útěku jsem byl – především skrz vliv mého v ČR žijícího přítele Jaroslava (“Jeffa”) Prouzy – fascinován výtvarným uměním, začal jsem v roce 1978 studovat na Akademii výtvarných umění Karlsruhe u profesora Baselitze. Tam jsem to ovšem s mým neklidným charakterem vydržel jen několik semestrů. Podstatně víc než kariéra avantgardního umělce mě lákala grafika, malování divokých pláten přímo v letních polích a skurilní ilustrace. A tak jsem si ve Stuttgartu v Senefeld Strasse pronajal malý sklep, ve kterém začaly vznikat malá i velká umělecká díla. Malý průřez mé tehdejší tvorby bych vám zde chtěl presentovat.

Začátky - pět kreseb tužkou. Nejprve autoportréty.

Akt. Podle mne musí linka být "živá". Zachycuje hranici mezi objektem a jeho okolím a svou dynamikou vyjadřuje substanci toho, co opisuje.

Rytina. To je snad nejobtížnější grafická technika, u které nutno vyrýt do měděné desky rydlem každou čárku.

Lepty. Akvatinta - moje oblíbená technika leptu, která umožňuje nejen čarovou kresbu (jako například předchozí rytina), ale i vzdušné pokrytí ploch.

Plátna, rozměry většinou kolem 60x80 cm. Vždy vytvořená "live v terénu", klasicky - tedy se stojanem, paletou a mnohdy hloučkem přihlížejících. Je jasné, že moji spolužáci na Akademii se na mě dívali jako na podivína.

Objekty ze dřeva (letecké překližky), pomalované a často i zlacené. Mnohé z nich jsem dělal pro přátele na zakázku.

A toto jsou mé "nudle". Abstraktní, dekorativní malby většinou na desku, výška kolem 150 cm.

A nakonec objekty na stěnu, tak zvané "ptákoviny". Vytvořeny kolem roku 1988.

Své grafiky, plátna a objekty jsme prodával na výstavách, přes galerie a grafiky především na tak zvaných uměleckých trzích, které byly především v letech 1980 – 1990 v Německu velice v módě. 

A pokud byste mi chtěli napsat pár slov, budu se radovat (a to i tehdy, bude-li vaše zpráva kritická :))
info@janbily.cz