Individuální poradenství

Buddha
Možnost individuálního konstelačního a poradenského sezení

Od srpna 2018 nabízím po delší době opět možnost individuálního sezení. “Individuálky” jsou určeny především pro klienty, kteří mě ze skupinových seminářů již znají a kteří tedy mají se způsobem a obsahem mé práce nějaké zkušenosti. 

S klienty pracuji výhradně v roli poradce a holistického kouče, nejsem tedy psychoterapeut a nemohu ani diagnostikovat různé poruchy, ani pracovat s lidmi, kteří takovouto terapeutickou pomoc potřebují. V sezeních se (zrovna tak jako v seminářích) zabývám možnostmi osobnostního rozvoje, což samozřejmě zahrnuje uvědomění širších souvislostí a překonání jistých problémů a krizí.

Sezení probíhá v mém pražském bytě na Vinohradech (adresu sdělím v potvrzujícím mailu po přihlášení) v časech od 10:00 – 18:00 (přesný čas domluvíme), trvá přibližně 90 minut a stojí v případě osobních záležitostí 2500,- Kč, v případě firemního poradenství 3500,- Kč, obě částky jsou včetně DPH. Po sezení a po zaplacení částky obdrží ode mne klient/ka fakturu s vykázaným DPH.

Každé sezení nahrávám výlučně pro moji potřebu na záznamník. Tuto nahrávku skladuji zaheslovanou a zajištěnou proti zneužití a neposkytuji ji nikomu.

Pokud máte o sezení zájem, prosím o zaslání mailu na info@janbily.cz se stručným popisem vaší situace, s případným připomenutím našeho setkání (na jakém semináři a kde) a s krátkým vylíčením toho, čeho se sezení má týkat. Ozvu se zpravidla během několika dní.

Těším se na naše setkání,
Jan Bílý

Přehled všech mých seminářů najdete zde.