Královská cesta

Proč je tento kurz určen pouze majitelům firem s minimálně pěti zaměstnanci?

Co je Královská cesta?

► Šestkrát jeden (ne)všední den firemních konstelací s Janem a přáteli.
► Šest zastavení na zcela exklusivních místech se silným geniem loci.
► Peer-to-peer skupina lidí, kteří mluví a myslí podobně jako vy.
► Možnost podívat se nově na hluboký příběh vaší firmy a lidí v ní.
► Příležitost naučit se základní abecedě systemických konstelací, tedy „magie v byznysu.
► Zamyšlení nad dalšími podnikatelské kroky v radikálně se měnícím a nestabilním světě.

Proč je tento kurz určen pouze majitelům firem s minimálně pěti zaměstnanci?

Stále více si uvědomujeme, že to jsou firmy v rodinném a privátním vlastnictví, které jsou pro naši společnost nesmírně důležité. Zatímco korporace odvádí zisky téměř vždy „ven“ a politici a celý státní aparát se nějak „utrhli ze řetězu“, jsou to majitelé českých firem, kteří opravdu „makají“. Dalo by se říct, že právě ti tvoří dnešní novou aristokracii. Proto jsme tento kurz připravili pro majitele firem, kteří chápou, že podnikání není jen o maximalizaci zisku, stejně tak, jako dobrý král neusiluje jen o rozšiřování území. Abychom však mohli metaforu království použít v celé její šíři, je důležité, aby naši účastníci měli jistý minimální počet zaměstnanců. Tedy těch, kterým ve svém království „vládnou“ a o které se starají. Proto jsem se dohodli na hranici pěti zaměstnanců pro vstup do tohoto výjimečného kurzu.

Jak kurz Královská cesta probíhá?

Vždy jedno úterý v měsíci se ve skupině přátel podíváme na témata, která jsou pro dnešní „novou aristokracii“ důležitá. Skrze systemické konstelace, které nám umožňují pohled na celek, si objasníme souvislosti a příčiny toho, co se v současné době děje nejen ve firmách, ale i ve světě. Každé setkání bude mít jedno důležité téma a na každé setkání také pozveme jednoho nebo jednoho významného hosta, aby představil(a) téma, které ho/ji zrovna zaměstnává. Na toto téma pak postavíme konstelaci. Začínat budeme v 9:30, končit mezi 17:00 – 18:00. Na některých lokalitách bude příležitost k večernímu setkání před kurzem, popřípadě k přespání. 

Na kterých místech se kurz koná?

Pro kurz jsme vybrali šest „magických“ lokalit, ve kterých působí genius loci. A máme radost, že jsme nezůstali jen pragocentričtí. Mnohá z míst jsou spojena se starými šlechtickými rody a doufáme, že jejich duch místa nás v naší práci podpoří. Můžete se tedy těšit na zámky, radniční sál, vilu předválečného podnikatele, komorní divadlo v paláci Kolowratů a další lokality. Bližší informace naleznete níže.

Kdo celý mini-výcvik povede?

Jan Bílý je syn přesvědčeného komunisty, jenž se stal po roce 1968 topenářem, a matky, jež pocházela z pražské buržoazní rodiny. Je tedy zároveň rebel i konformista, mystik i pragmatik, proletář i podnikatel. S touto kvalifikací kdysi dávno emigroval do Německa. Před dvaceti lety se vrátil zpět do své domoviny a od té doby propaguje v ČR nejen samotnou metodu systemických konstelací, ale i její uplatnění v byznysu, firemních strukturách a leadershipu. O konstelacích napsal stovky článků, je autorem devíti knih a má krom „úplně obyčejných lidí“ i mnoho klientů z řad majitelů firem. 

Co mi kurz přinese? Nemám zájem jen o teorii.

Konstelace jsou metoda, která učí skrze prožitek. Na rozdíl od racionálního „vím, jak to udělat“, je možné skrze konstelaci mnohé věci změnit přímo, neboť zažijeme, že to jde jinak. Kromě základní výuky byznysových konstelací se budeme věnovat konkrétním otázkám a situacím samotných účastníků. Kurz Královská cesta nemá být univerzita, nýbrž mnohem víc místo, kde za pomoci dalších inspirativních podnikatelů budeme hledat to nejlepší řešení pro vás a vaši firmu. Zároveň je Jan Bílý známý pro svůj netradiční přístup ke konstelacím, ve kterých se střídají hluboké vhledy s humorem a lehkostí. 

Na závěr možná jedna reakce účastníka předchozího ročníku:

„Změnil se mi pohled na firmu – nyní to pro mne není jen „právnický subjekt“ ale živý organismus. Práce se mi tak stala víc hrou než námahou. A výsledkem je, že mám víc času na přemýšlení o budoucnosti a směřování firmy. Předěláváme obchodní tým a měníme systém práce obchodníků. Zainvestovali jsem do linky na výrobu nových výrobků. Je to tím, že mám víc elánu a času na rozvoj firmy. Dva kolegové s kterými jsem nebyl úplně spokojen dali výpověď. Byl jsem v údivu, jak věci sami fungují. A poznámka na konec – na Cestě se sešla výborná skupina lidí.“

„Když mluvíme o králi či královně, nejde o feudalismus nebo absolutní moc.
Jde o mýtický archetyp, který je pro majitele firmy nesmírně důležitý.
Král a královna zosobňují někoho, kdo je spojen se svým srdcem,
je schopen vidět celek, nedělí své „poddané“ na ty dobré a ty špatné a nepropadá stresu či panice.“

Hlavní tématické okruhy Královské cesty

Každý ze šesti výcvikových dnů bude mít své vlastní téma, byť samozřejmě budeme řešit i to, co se aktuálně ve Vašich firmách ukáže.

Královská cesta - 900x700

Královské umění vládnout

Základem systemických konstelací je smysl pro hierarchii. Přitom nejde o dominanci, ale o přirozený řád, tedy o to, kdo je zakladatel firmy (tj. „rodič“), kdo přišel do firmy dříve a kdo později, kdo má víc zodpovědnosti a kdo a jak je za svojí službu firmě honorován. Tyto zákonitosti a posloupnosti musí být rozpoznané, respektované a uctěné. Pokud se tak děje, vládne královna a král skrze přirozenou autoritu. Tu získávají také skrze svou klidnou sílu, pozornost, smysl pro celek a schopnost rozdíly spíše spojovat než rozdělovat.

Růst a zánik

Vše ve vesmíru se odehrává v cyklech. Po narození a vzestupu – v byznysu tuto fázi představují startupy – dochází k rozkošatění, plodnosti a množení, firma roste, expanduje a zakládá dceřiné pobočky a další firmy. Jenže po každém létu přichází podzim a zima – tedy stagnace, krize a někdy i zánik. Ten ovšem není nevyhnutelný, pokud jednáme chytře a v souladu s cykličností. V tomto případě následuje po zimní, „spirituálně-vizionářské“ fázi další cyklus. Ke konstelacím tedy patří nejen smysl pro celek, ale i pochopení a využití cyklického času.

Sdílení a předávání

To, co jsme vytvořili, je nutné také sdílet, protože jinak bychom praskli (a systém by se zhroutil). I zde se projevuje zákon neustálé cirkulace a změny. Když pak zestárneme, měli bychom firmu nebo království také důstojně předat. To ovšem je jedna z nejcitlivějších a nejtěžších fází firemního vývoje. Systemické konstelace nás učí, jak to udělat, aby nevznikaly zbytečné konflikty. V konstelacích můžeme předávání a sdílení nejen prakticky procvičovat, ale i zjistit, co jde, a co naopak vede k turbulencím, konfliktům a nakonec i ke zkáze a zániku.

Vztah ke společnosti a planetě

„Být úspěšný v hluboce nemocné společnosti není měřítkem štěstí.“ Jedno ze zásadních témat tohoto kurzu bude společné hledání způsobu, jakým můžeme „dělat byznys“ ve společnosti, která se nachází v největší krizi od jejího vzniku. Na jednu stranu se ukazuje, že tak, jak jsme to dělali po staletí, to už nejde dál. Vše volá po radikální změně. Na druhé straně nevíme, jak tedy bychom měli vytvářet zisky a uspokojovat své potřeby a přitom neničit planetu. V důsledku falešného pocitu nadvlády nad přírodou jsme se odklonili od přirozeného souladu s ní. Následně řešíme její ochranu namísto našeho odtržení a pocitu odloučenosti.

Mesiášský komplex

Když máme úspěch, začneme se zcela přirozeně domnívat, že naše cesta by byla vhodná i pro ostatní. Začneme šířit tu „naší pravdu“ a nejdříve znevažovat, později i potlačovat pravdy těch druhých. Mnohdy si vůbec nevšimneme, že jsme spadli do černobílého vidění, do přesvědčení, že „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Kam toto vede, lze pozorovat na těch, kteří delší dobu působí v politice a jiných mocenských pozicích, ale i na vývoji celé západní společnosti (o těch východních ani nemluvě). Abychom se tohoto mesiášství vyvarovali, je potřeba akceptovat rozdílné pohledy na věc a přijmout mnoho tváří pravdy – tak, jak to děláme v konstelacích.

Vděk, odměna, korunovace

Jeden z důležitých systemických zákonů praví, že dávání a přijímání musí být v rovnováze. To v praxi znamená, že ten, kdo odepírá svému okolí vděk a odměnu, nejedná v souladu s celkem, a tím zažívá pocit odloučenosti a nespokojenosti. Druhý (možná stejně tak častý) extrém představuje ten, kdo se obětuje pro druhé, kdo takříkajíc plýtvá pomocí, dobrotou a vděkem. I zde vede nerovnováha mezi výkonem a odměnou k rozkolísání celého systému. Konstelace mohou spolehlivě odhalit, kdo se cítí být neviděn, přehlížen, nedoceněn nebo kdo naopak na sebe váže příliš mnoho materiálních i pozičních výhod. Snažíme se každému vrátit místo, jenž mu náleží.

Termíny setkání

21. listopad 2023

Gröbeho Vila, Praha

19. prosinec 2023

Stará radnice
Brno

23. leden 2024

Zámek Zruč n. Sázavou

20. únor 2024

Divadlo Kolowrat, Praha

26. březen 2024

Kaiserštejnský palác, Praha

23. duben 2024

Fortna - Klášter Bosých karmelitánů,
Praha

(Změna míst konání vyhrazena.)

Cena kurzu

52.000 Kč plus DPH

Cena je za celý šestidílný cyklus.
Na jednotlivé díly se bohužel nelze přihlásit.

V ceně je kreativní coffee-break a neskutečně chutné zákusky. V ceně není oběd a případné ubytování / přespání na místě.

Jste majitel firmy s alespoň pěti zaměstnanci a chcete se přihlásit na nový kurz "Královská cesta", který začíná v listopadu 2023? Níže naleznete přihlašovací formulář. V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na: info@lenka-konecna.cz (nebo tel.: 736 222 406)