Proč je tento kurz určen pouze majitelům firem s minimálně pěti zaměstnanci?

Co je Královská cesta?

► Šestkrát jeden (ne)všední den firemních konstelací s Janem a přáteli.
► Šest zastavení na zcela exklusivních místech se silným geniem loci.
► Peer-to-peer skupina lidí, kteří mluví a myslí podobně jako vy.
► Příležitost podívat se nově na hluboký příběh vaší firmy a lidí v ní.
► Zamyslet se, jaké je vaše poslání v dynamickém a měnícím se světě.
► A nakonec: „Myslím, že to bude začátek krásného přátelství…“ (Casablanca)

Proč je tento kurz určen pouze majitelům firem s minimálně pěti zaměstnanci?

Stále více si uvědomujeme, že to jsou firmy v rodinném a privátním vlastnictví, které jsou pro naši společnost nesmírně důležité. Zatímco korporace odvádí zisky téměř vždy „ven“ a politici a celý státní aparát se nějak „utrhli ze řetězu“, jsou to majitelé českých firem, kteří opravdu „makají“. Dalo by se říct, že právě ti tvoří dnešní novou aristokracii. Proto jsme tento kurz připravili pro majitele firem, kteří chápou, že podnikání není jen o maximalizaci zisku, stejně tak, jako dobrý král neusiluje jen o rozšiřování území. Abychom však mohli metaforu království použít v celé jeho šíři, uvědomili jsme si, že je nutné, aby naši účastníci měli jistý minimální počet zaměstnanců. Tedy těch, kterým ve svém království vládnou a o které se i starají, neboť král a jeho rytíři jsou na sobě závislí. Proto jsem se dohodli na hranici pěti zaměstnanců pro vstup do tohoto výjimečného kurzu.

Jak kurz Královská cesta probíhá?

Vždy jedno úterý v měsíci se ve skupině přátel podíváme na témata, která jsou pro dnešní „novou aristokracii“ důležitá. Skrze systemické konstelace, které nám umožňují pohled na celek, si objasníme souvislosti a příčiny toho, co se v současné době děje nejen ve firmách, ale i ve světě. Začínat budeme v 9:30, končit mezi 17:00 – 18:00. Na některých lokalitách bude příležitost k posezení i po kurzu, popřípadě k přespání. 

Na kterých místech se kurz koná?

Pro kurz jsme vybrali šest „magických“ lokalit, ve kterých působí genius loci. A máme radost, že jsme nezůstali jen pragocentričtí. Mnohá z míst jsou spojena se starými šlechtickými rody a doufáme, že jejich duch místa nás v naší práci podpoří. Můžete se tedy těšit na zámky, radniční sály, vily předválečných podnikatelů, dramatické divadlo a další lokality. Bližší informace naleznete níže.

Kdo celý mini-výcvik povede?

Jan Bílý je syn přesvědčeného komunisty, jenž se stal později topenářem, a matky, jež pocházela z pražské buržoazní rodiny. Je tedy zároveň rebel i konformista, mystik i pragmatik, proletář i podnikatel. S touto kvalifikací kdysi dávno emigroval do Německa. Před dvaceti lety se vrátil zpět do své domoviny a od té doby propaguje v ČR nejen samotnou metodu systemických konstelací, ale i její uplatnění v byznysu, firemních strukturách a leadershipu. O konstelacích napsal stovky článků, je autorem devíti knih a má krom „úplně normálních lidí“ i mnoho klientů z řad majitelů firem. 

Co mi kurz přinese? Nemám zájem jen o teorii.

Konstelace jsou metodou, která učí skrze prožitek. Narozdíl od racionálního „vím, jak to udělat“, je možní skrze konstelaci mnohé věci změnit přímo, neboť se promění náš pohled na ně. Kromě předpřipravených témat se budeme věnovat otázkám samotných účastníků. Kurz Královská cesta nemá být univerzita teorie, ale naopak místo, kde za pomoci dalších inspirativních podnikatelů budete moci hledat to nejúčinnější řešení pro vás a vaši firmu. Zároveň je Jan Bílý známý pro svůj netradiční přístup ke konstelacím, ve kterých se střídají hluboké vhledy s humorem a lehkostí. 

„Když mluvíme o králi či královně, nejde o feudalismus nebo absolutní moc.
Jde o mýtický archetyp, který je pro majitele firmy nesmírně důležitý.
Král a královna zosobňují někoho, kdo je spojen se svým srdcem,
je schopen vidět celek, nedělí své „poddané“ na ty dobré a ty špatné a nepropadá stresu či panice.“

Hlavní tématické okruhy Královské cesty

Každý ze šesti výcvikových dnů bude mít své vlastní téma, byť samozřejmě budeme řešit i to, co se aktuálně ve Vašich firmách ukáže.

Královská cesta - 900x700

Královské umění vládnout

O „vládnutí“ má mnoho lidí v byznysu poněkud rozporuplné mínění. Nechceme přeci být diktátory, jsme přátelští a chceme se domluvit. Vládnutí se bojíme, zároveň je v nás kdesi v hloubce touha po moci. V mém pojetí vládne král a královna skrze přirozenou autoritu. Tu získávají skrze svou klidnou sílu, pozornost, smysl pro celek a schopnost rozdíly spíše spojovat než rozdělovat.

Růst a zánik

Vše ve vesmíru se odehrává v cyklech. Po narození a vzestupu – ve firemním životě tuto fázi představují startupy – dochází k rozkošatění, plodnosti a množení, aby nevyhnutelně přišla krize, kontrakce a zánik. Ten ovšem není nevyhnutelný, pokud jednáme chytře a v souladu s cykličností. V tomto případě následuje nový cyklus. Ke konstelacím, tak jak je Jan učí, patří nejen smysl pro celek, ale i pochopení a využití cyklického času.

Sdílení a předávání

To, co jsme vytvořili, je nutné také sdílet. I zde se projevuje zákon neustálé cirkulace a změny. A když zestárneme, měli bychom firmu nebo království také důstojně předat. Systemické konstelace nás učí, jak to udělat, aby nevznikaly zbytečné konflikty. V konstelacích můžeme předávání a sdílení nejen prakticky procvičovat, ale i zjistit, co jde, a co naopak vede ke zkáze a zániku.

Vztah k planetě

To, že naše zdroje nejsou nevyčerpatelné, je dnes snad už každému jasné. Především naše podvědomí ví, že každá expanze má své hranice. Jednáme-li jako kdybychom tyto hranice neměli, dochází ke vnitřnímu konfliktu a naše podvědomí začne našemu podnikání „házet klacky pod nohy“. V důsledku falešného pocitu nadvlády nad přírodou jsme se odklonili od přirozeného souladu s planetou. Následně řešíme její ochranu namísto našeho odtržení.

Mesiášský komplex

Když máme úspěch, začneme se domnívat, že naše cesta je vhodná i pro ostatní. Aniž bychom si toho všimli, spadneme do černobílého vidění, do touhy přesvědčit všechny o naší pravdě, zachránit je, spasit. Staneme se (příliš) „velkými“. Kam toto vede, lze pozorovat na mnoha politicích. Abychom se tohoto mesiášství vyvarovali, je potřeba akceptovat rozdílné pohledy na věc a přijmout pestrost a odlišnost – tak, jak to děláme v konstelacích.

Vděk, odměna, korunovace

Jeden z důležitých systemických zákonů praví, že dávání a přijímání musí být v rovnováze. To v praxi znamená, že naději na úspěch nemá ani ten, kdo odepírá svému okolí vděk a odměnu, ale ani ten, kdo jimi plýtvá. Konstelační technika může spolehlivě odhalit, kdo se cítí být neviděn, přehlížen, nedoceněn nebo kdo naopak na sebe váže příliš mnoho materiálních i pozičních výhod. Snažíme se každému vrátit místo, jenž mu náleží.

Termíny setkání

19. září 2023

Kaiserštejnský palác
Praha

24. říjen 2023

Gröbova vila
Praha

21. listopad 2023

Bude upřesněno
Brno

19. prosinec 2023

Divadlo Kolowrat
Praha

23. leden 2024

Bude upřesněno

20. únor 2024

Klášter bosých Karmelitánů, Praha

Cena kurzu

60.000 Kč plus DPH

Cena je za celý šestidílný cyklus.
Na jednotlivé díly se bohužel nelze přihlásit.

V ceně je kreativní coffee-break a neskutečně chutné zákusky. V ceně není oběd a případné ubytování / přespání na místě.

Jste majitel firmy s alespoň pěti zaměstnanci a chcete se přihlásit na nový kurz "Královská cesta", který začíná v září 2023? Níže naleznete přihlašovací formulář. V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na: info@lenka-konecna.cz (nebo tel.: 736 222 406)