Jan Bílý – uprava Lenky

Kdo je Jan Bílý?

narozen 1954 v Praze, vzdělání jako kouč (IBW Lörrach) a systemický poradce (Köln). Po 26 letech pobytu v Německu, kde se živil zprvu svou uměleckou činností a později provozoval reklamní agenturu artcom, pracuje od roku 2003 v ČR. Těžiště práce je osobní rozvoj, holistický consulting a firemní transformace. Jako metodu používá především systemické konstelace.

Je autorem osmi knih pojednávajících především o mezilidských vztazích a mnoha odborných článků. Jeho působení ve firmách se často týká témat, která nejsou na první pohled tak patrná, ale která o to více ovlivňují firmu či pracovní kolektiv. Například jsou to skryté a nepojmenované vztahy mezi spolupracovníky, mužský a ženský princip ve vedení firmy, neuznání dřívějších zaměstnanců či nesprávně vykonané rozchody mezi firmou a zaměstnancem. Na základě tzv. „konceptu čtyř vývojových etap“ pracuje ve firmách často i s týmem, který nazývá „kmenem“, a věnuje se otázkám autority a vůdcovství. Další téma jsou udržitelnost a hranice růstu nebo také přirozené ekonomické cykly v životě firmy.

Jan Bílý je syn přesvědčeného komunisty, jenž se stal později topenářem, a matky, jež pocházela z pražské buržoazní rodiny. Je tedy zároveň rebel i konformista, mystik i pragmatik, proletář i podnikatel. S touto kvalifikací kdysi dávno emigroval do Německa a před dvaceti lety se vrátil do země, jejíž společenské uspořádání označuje jako „spirituální anarchie“. O konstelacích napsal desítku knih a má krom „úplně normálních lidí“ i mnoho klientů-majitelů.

Fakturační údaje: Jan Bily, IČO: 71524339, DIČ: CZ5412100749