Mužský a ženský princip ve vedení firmy a organizace

jinjang

Vše co existuje, je tvořeno směsí ženského a mužského principu – kterým se také ve východních filozofiích říká „jin“ a „jang“. Ženský princip (dále ŽP) lze přirovnat k neustále tekoucí, měnící se a stále nové turbulence tvořící řece. Nelze ji logikou a racionální myslí uchopit, definovat a „vysvětlit“. Je životadárná a život beroucí, je to „matka příroda“ či Gaia, Země, je temná a tajemná, hmotná a těžká (viz gravitace a gravidita = těhotenství).

Pokud chápeme ženský princip jako nekonečný oceán, bylo by možné mužský princip (jang, dále MP) popsat jako kapitána lodi, která po oceánu pluje. Kapitán musí loď navigovat, dávat jí směr a určovat její pozici, musí na mapách vyhledat, kde je cíl plavby a jaká nebezpečná úskalí nutno obeplout. Nebo, jinak řečeno, MP strukturuje „bezbřehou“ tvorbu ŽP. Je lehký, světlý, logický a spojený s „duchovním světem“ (zatímco ŽP je spojený s duší, s tím, co Řekové nazývali „psýché“). To je ovšem jen malý úvod do problematiky tance nebo někdy i zápasu obou principů, který vyvolává mnohá nedorozumění či konflikty.

Co je důležité, je vědět, že každý z nás, tedy jak muži, tak ženy v sobě mají oba principy. Posledních přibližně sto let však ženy velice aktivně rozvíjí jejich mužský princip – studují, a to i mužské obory jako jimi jsou matematika, strojírenství či ekonomie, řídí auta a pilotují letadla, programují počítače a slouží v armádách.

K podobnému vývoji u mužů však dochází až v posledních dekádách, především pod tlakem „jejich“ žen („udělej se sebou něco, já už to nevydržím“) nebo skrz vhled do užitečnosti popřípadě nezbytnosti emoční inteligence. Navíc – a to je možná nejdůležitější překážka nějaké harmonie mezi ženským a mužským principem – ve většině firem a především ve větších korporacích je mužský princip (i u žen) nesmírně dominantní. Přitom je to právě ženský princip (emoce), který prodává.

V našich seminářích a kurzech se často zabýváme právě otázkami, které souvisí s akceptováním a aktivní podporou ženského principu v byznysu. Ideální by bylo, aby muži (těch se to především týká) pochopili, jak ženský princip funguje a byli schopni, ho nejen „ustát“, ale i čas od času ženy v jejich intuici a emocionalitě „navštívit“. Tím by se zamezilo v současnosti velice častému jevu, totiž unavě žen z toho, že v byznysu, mají-li něco mužům vysvětlit, musí „vycestovat“ do mužského, racionálního způsobu komunikace, muži ale naopak málokdy jednají opačně.

A nakonec ještě několik klíčových vlastností a výhod mužského a ženského principu v byznysu

Mužský princip:
Logika, stringence, přímočarost
Racionalita
Kompetence na strukturální a hierarchické úrovni
Dodržování pravidel a předpisů
Motivace k překonávání hranic a limitů
Expanze, asertivita, cílevědomost
Poslání a obětavost

Ženský princip:
Emoční inteligence, vcítění se
Intuice
Kompetence na vztahové úrovni
Schopnost být v toku změn („flow“)
Harmonie: Řešení v souladu se všemi zúčastněnými
Udržitelnost vývoje, opatrnost, dlouhodobost
Paradoxy („buď a nebo“) nevadí, princip „jak-i-tak-i“