Cyklický čas v businessu

cyklus-byznys

Jaro, léto, podzim, zima… ráno, poledne, večer a noc a tak pořád dokola. Nejen roční období se periodicky střídají, ve skutečnosti podléhá cyklickému vývoji vše ve vesmíru . Pouze v našem relativně novém pojetí byznysu bychom měli mít neustálý růst – a to nejlépe exponenciální, růst růstu.

Esenciální duše, esenciální svoboda

To, že celosvětově narážíme na hranice materiální expanze růstu začíná být stále více lidem zřejmé. Jen neumíme (nebo jsme to již zapomněli) s cyklickým časem, z časem příhodného okamžiku, časem Kairos, jak jej nazývali staří Řekové, žít. Máme panickou hrůzu před stagnací, stárnutím, před zmenšením výkonu. Netušíme, že právě skrze krizi se dostáváme ke své podstatě, do tak zvané esenciální duše, kde se nachází to, co hledáme v penězích, v moci a vlivu – naše svoboda.

Dobrodružná cesta do neznáma

V konstelačních seminářích a na konferencích, kam jsem zván, se snažím spolu s dalšími účastníky hledat a nacházet cesty, které by nás z tohoto začarovaného kruhu jednostranného růstu vyvedli. Zkoumáme faktor štěstí, růstu „dovnitř“, nejen směrem ke kvalitě, ale i ve spirituální, duchovní oblasti. Hledáme možnosti vzájemného propojení a pocitů smysluplnosti, krásy a radosti, které jsou nejlepším antidotem konzumu. Vydáváme tak na dobrodružnou cestu vědomého podnikání.