Business semináře: Přehled

Na úvod

Od roku 2002 pořádám v ČR, SK, Německu a v dalších evropských zemích semináře a workshopy systemických konstelací. V nich pomáhám mým klientům orientovat se v problematice vztahů ve firmách, organizacích, ale i v privátním životě.

Tato poměrně nová a velice účinná metoda nám umožňuje to, co je pro úspěch a především pro náš pocit štěstí stále důležitější – náhled na celek a pochopení mechanismů v něm. 

Nejdůležitější vlastností králů, královen a moudrých majitelů/managerů není totiž výkonnost, ale schopnost spojovat to, co je rozdělené. Usmiřovat to, co spolu zápasí a co se tak blokuje navzájem. 

Proto své byznysové semináře nazývám “Královskou cestou”. Přehled aktuálních workshopů pro lidi z byznysu najdete na této stránce. Další články, úvahy a informace pak na stránkách v menu.

Královská cesta

 

Business konstelace – Jednodenní seminář pro managery a podnikatele
5. 12.  2019
Místo konání: Coworking center, Sněmovní 7, Praha 1 (mapka zde)
Cena: 4800,- včetně DPH
Maximální počet účastníků: 12
Čas: 9:30 – 18:00
Přihlášky přes web organizátorky Lenky Konečné

V tomto jednodenním semináři se vydáme novou a pro mnohé překvapivou „královskou cestou“, jež je přímo opačná tomu, co bohužel pozorujeme nejen u dnešních králů, premiérů a presidentů, ale s čím se často setkáváme i ve firmách. 

Přeplněný kalendář, boj o místo na slunci, nutnost neustálého růstu a především rozdělování světa na to dobré a to špatné – to vše se zdá být nutným zlem, chceme-li být úspěšní, uznávaní, chceme-li se dostat „nahoru“ a udržet se tam. Co jsou příčiny takového “nekrálovského” stresu? Business konstelace to pomůžou objasnit.5

Možná je to tím, protože současné podnikání stojí především na třech sloupech. Maximalizace zisku, expanze směrem navenek a instrumentalizace lidského potenciálu. Král a královna se ovšem tímto krédem neřídí. JSOU zde pro každého, uvažují dlouhodobě a plánují pro zdar celého království. Neběhají z jedné schůzky na druhou, vyhýbají se stresu a spočívají ve svém středu. A právě o to v semináři půjde.  

Jak seminář probíhá?

V semináři pracujeme v důvěrném kruhu účastníků na základě jejich otázek a konkrétních problémů. Jako metodu práce používáme především systemické konstelace*. Tato nová metoda práce s lidmi představuje nejrychlejší mně známou možnost, jak pochopit souvislosti v celém systému a uvidět to, co normálně uniká naší pozornosti.

Vaši zaměstnanci a kolegové od vás právem očekávají schopnost je vést. To ovšem znamená hlavně schopnost vést sebe sama. Chcete-li od nich celé srdce pro společné cíle, musíte projevit ochotu, nejen se podívat detailně na firemní systém, ale i poznat sebe sama. Tuto cestu lze absolvovat jednotlivě, ale též v kruhu přátel, kteří zrovna tak jako vy řeší podobné záležitosti.

Kde se sejdeme?

Náš byznysový seminář pořádáme v prostorách Coworking-Centra Sněmovní 7, které najdete ve stejnojmenné ulici naproti historické budově Thunovského paláce. Zde se 28. října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České. Jsem si jistý, že duch místa – genius loci – nám bude naší snaze o společenský přesah podnikání nakloněn.

Historické místo konání „Královské cesty“ usnadní propojení kreativního podnikání se společenskou zodpovědností krále a královny a jejich možným politickým vlivem.

———————-
 *Více o konstelacích na www.konstelace.info

Esence byznysu – Cesta pokračuje

Business konstelace v Bratislavě, 22. – 24. 11. 2019
Cena: 200,- Euro

Přihlášky prosím mailem na veronika.lukacova@heuristic.sk

Po velikém úspěchu prvního semináře s Janem Bílým v dubnu 2019 organizuje MYSLITELŇA nyní další konstelační seminář pro lidi z byznysu – volné pokračování pro všechny, které zajímá další cesta v úsilí o propojení práce, byznysu, poslání, štěstí a pocitu smysluplnosti.

Jak spojit práci, ve které trávíme možná víc než třetinu našeho času, s pocitem štěstí a naplněnosti? Tuto otázku si ve světě dnešního businessu, který je stále ještě postaven na víceméně „predátorských“ kvalitách (expanze, neustálý růst a zrychlování, maximalizace zisku), klade stále větší počet lidí. Na jedné straně se naše zdroje (nejen ty surovinové, ale i ty lidské) stále víc vyčerpávají, na druhé straně roste tlak na naši výkonnost. V této situaci se ptáme, jak by naše další cesta v podnikání a zaměstnání mohla vypadat. Hledáme alternativy a nové modely firmy, vedení, leadershipu.

Systemické konstelace, tak jak je učí Jan Bílý, zde mohou být výtečná pomoc, neboť jednak nám ukazují naše zapojení do celku a odhalují souvislosti, které obyčejně na začátku našeho hledání nevidíme, jednak nás vedou k samé podstatě naší existence. Tato poradenská technika, jejíž kolébkou byla rodinná terapie, nyní  stále víc proniká do světa byznysu.

Jan Bílý patří mezi špičkové české odborníky v používání systemických konstelací v různých oborech. Jeho další speciality jsou přirozené cykly v podnikání, spojování šamanských rituálů a racionálních metod a využití intuice, humoru a  meditace v byznysu. Po 27 letech pobytu v Německu, kde se také v konstelacích „vyučil“ má nyní svůj domicil v Praze. Je autorem osmi knih a své semináře nabízí nejen v ČR, ale po celé Evropě. Další informace o seminářích s Janem najdete zde.

Královská cesta

 

Business konstelace – Jednodenní seminář pro managery a podnikatele
12. února 2020
Místo konání: Coworking center, Sněmovní 7, Praha 1 (mapka zde)
Cena: 4800,- včetně DPH
Maximální počet účastníků: 12
Čas: 9:30 – 18:00
Přihlášky od 1. prosince 2019 přes web organizátorky Lenky Konečné

V tomto jednodenním semináři se vydáme novou a pro mnohé překvapivou „královskou cestou“, jež je přímo opačná tomu, co bohužel pozorujeme nejen u dnešních králů, premiérů a presidentů, ale s čím se často setkáváme i ve firmách. 

Přeplněný kalendář, boj o místo na slunci, nutnost neustálého růstu a především rozdělování světa na to dobré a to špatné – to vše se zdá být nutným zlem, chceme-li být úspěšní, uznávaní, chceme-li se dostat „nahoru“ a udržet se tam. Co jsou příčiny takového “nekrálovského” stresu? Business konstelace to pomůžou objasnit.5

Možná je to tím, protože současné podnikání stojí především na třech sloupech. Maximalizace zisku, expanze směrem navenek a instrumentalizace lidského potenciálu. Král a královna se ovšem tímto krédem neřídí. JSOU zde pro každého, uvažují dlouhodobě a plánují pro zdar celého království. Neběhají z jedné schůzky na druhou, vyhýbají se stresu a spočívají ve svém středu. A právě o to v semináři půjde.  

Jak seminář probíhá?

V semináři pracujeme v důvěrném kruhu účastníků na základě jejich otázek a konkrétních problémů. Jako metodu práce používáme především systemické konstelace*. Tato nová metoda práce s lidmi představuje nejrychlejší mně známou možnost, jak pochopit souvislosti v celém systému a uvidět to, co normálně uniká naší pozornosti.

Vaši zaměstnanci a kolegové od vás právem očekávají schopnost je vést. To ovšem znamená hlavně schopnost vést sebe sama. Chcete-li od nich celé srdce pro společné cíle, musíte projevit ochotu, nejen se podívat detailně na firemní systém, ale i poznat sebe sama. Tuto cestu lze absolvovat jednotlivě, ale též v kruhu přátel, kteří zrovna tak jako vy řeší podobné záležitosti.

Kde se sejdeme?

Náš byznysový seminář pořádáme v prostorách Coworking-Centra Sněmovní 7, které najdete ve stejnojmenné ulici naproti historické budově Thunovského paláce. Zde se 28. října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České. Jsem si jistý, že duch místa – genius loci – nám bude naší snaze o společenský přesah podnikání nakloněn.

Historické místo konání „Královské cesty“ usnadní propojení kreativního podnikání se společenskou zodpovědností krále a královny a jejich možným politickým vlivem.

———————-
 *Více o konstelacích na www.konstelace.info

Mohlo by vás zajímat: Konstelační postgraduál

Cyklus 3 víkendů pro všechny, kteří již mají základní znalosti konstelační metody (a/nebo výcvik). 
Informace a přihlášky prosím mailem na veronika.lukacova@heuristic.sk

Od roku 2004 vedu v ČR konstelační výcviky. Za tyto roky prodělala moje práce veliký vývoj – z klasických konstelací podle vzoru mých učitelů jsem vyvinul různé formy finančních, byznysových, partnerských a „mytologických“ konstelací. Také mě nesmírně zajímají (a mohu říci i „baví“) krátké, často překvapivé, ale do velké hloubky jdoucí konstelace, které nazývám konstelační ristretta, a které jsou „zenově“ zaměřené především na přijetí toho, co JE, na ono „be now and here“ mého učitele Osha.

Kromě toho se v intervizích, postgraduálních seminářích a během dalších seminářů s absolventy různých konstelačních výcviků setkávám s lidmi, kteří mají zájem na rozšíření svých konstelačních dovedností, intuice a lehkosti práce. Proto jsem se ve spolupráci s Veronikou a Borisem Lukáčovými a jejich „Myslitelňou“ rozhodl nabídnout postgraduální kurs/výcvik, ve kterém podnikneme cestu do hloubky konstelační práce a navštívíme společně nové „konstelační kontinenty“.

Tento třífázový kurs je plánován takto:
– První setkání 3. – 5. dubna 2020. Téma: Rodina, vztahy, finance, oběť a pachatel, svědomí.
– Druhé setkání 3. – 5. července 2020. Téma: Byznys, práce, povolání a poslání, korporace a vlastní firma, společnost.
– Třetí setkání: 15. – 17. září 2020, Téma: Rozšíření konstelačního pole, experimentální konstelace, spiritualita, mytologie a konstelace pohádek a mýtů, „nové“ školství, konstelace zdravotních symptomů.

Kurs je určen pro účastníky s konstelačními zkušenostmi a/nebo s výcvikem.

POkud vás zajímají ještě jiné konstelační semináře:

www.konstelace.info
Rozsáhlý web o konstelacích s mnoha články,
zajímavými informacemi ke konstelacím
a spoustou dalších seminářů a přednášek s Janem Bílým

Všechny texty © 2019 Jan Bily  Titulní foto: Pavel Hejný.