Business semináře: Přehled

Na úvod

Od roku 2002 pořádám v ČR, SK, Německu a v dalších evropských zemích semináře a workshopy systemických konstelací. V nich pomáhám mým klientům orientovat se v problematice vztahů ve firmách, organizacích, ale i v privátním životě.

Tato poměrně nová a velice účinná metoda nám umožňuje to, co je pro úspěch a především pro náš pocit štěstí stále důležitější – náhled na celek a pochopení mechanismů v něm. Firemní konstelace se tak mohou stát důležitým nástrojem managementu. 

Nejdůležitější vlastností králů, královen a moudrých majitelů/managerů není totiž výkonnost, ale schopnost spojovat to, co je rozdělené. Usmiřovat to, co spolu zápasí a co se tak blokuje navzájem. A vést své “království” k toleranci, spolupráci a prosperitě.  

Proto své byznysové semináře nazývám “Královskou cestou”. Přehled aktuálních workshopů pro lidi z byznysu najdete na této stránce. Další články, úvahy a informace pak na stránkách v menu.

Královská cesta

 

Business konstelace – Jednodenní seminář pro managery a podnikatele
9. června  2020 (úterý)
Místo konání: Coworking center, Sněmovní 7, Praha 1 (mapka zde)
Cena: 4800,- včetně DPH
Maximální počet účastníků: 12
Čas: 9:30 – 18:00
Přihlášky přes web organizátorky zde

V tomto jednodenním semináři se vydáme novou a pro mnohé překvapivou „královskou cestou“, jež je přímo opačná tomu, co bohužel pozorujeme nejen u dnešních králů, premiérů a presidentů, ale s čím se často setkáváme i ve firmách. 

Přeplněný kalendář, boj o místo na slunci, nutnost neustálého růstu a především rozdělování světa na to dobré a to špatné – to vše se zdá být nutným zlem, chceme-li být úspěšní, uznávaní, chceme-li se dostat „nahoru“ a udržet se tam. Ve skutečnosti je to ale právě to, co nám brání být v síle a pochopit, oč skutečně jde…
Co jsou příčiny takového “nekrálovského” stresu? Firemní konstelace to pomůžou objasnit

Možná je to tím, protože současné podnikání stojí především na třech sloupech. Maximalizace zisku, expanze směrem navenek a instrumentalizace lidského potenciálu. Král a královna se ovšem tímto krédem neřídí. JSOU zde pro každého, uvažují dlouhodobě a plánují pro zdar celého království. Neběhají z jedné schůzky na druhou, vyhýbají se stresu a spočívají ve svém středu. A právě o to v semináři půjde.  

Jak seminář probíhá?

V semináři pracujeme v důvěrném kruhu účastníků na základě jejich otázek a konkrétních problémů. Jako metodu práce používáme především systemické konstelace*. Tato nová metoda práce s lidmi představuje nejrychlejší mně známou možnost, jak pochopit souvislosti v celém systému a uvidět to, co normálně uniká naší pozornosti.

Vaši zaměstnanci a kolegové od vás právem očekávají schopnost je vést. To ovšem znamená hlavně schopnost vést sebe sama. Chcete-li od nich celé srdce pro společné cíle, musíte projevit ochotu, nejen se podívat detailně na firemní systém, ale i poznat sebe sama. Tuto cestu lze absolvovat jednotlivě, ale též v kruhu přátel, kteří zrovna tak jako vy řeší podobné záležitosti.

Kde se sejdeme?

Náš byznysový seminář pořádáme v prostorách Coworking-Centra Sněmovní 7, které najdete ve stejnojmenné ulici naproti historické budově Thunovského paláce. Zde se 28. října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České. Jsem si jistý, že duch místa – genius loci – nám bude naší snaze o společenský přesah podnikání nakloněn.

Historické místo konání „Královské cesty“ usnadní propojení kreativního podnikání se společenskou zodpovědností krále a královny a jejich možným politickým vlivem.

———————-
 *Více o konstelacích na www.konstelace.info

POkud vás zajímají ještě jiné konstelační semináře:

www.konstelace.info
Rozsáhlý web o konstelacích s mnoha články, zajímavými informacemi ke konstelacím
a spoustou dalších seminářů a přednášek s Janem Bílým

Všechny texty © 2019 Jan Bily … Titulní foto: Pavel Hejný.