Business konstelace – přehled seminářů

Na úvod

Od roku 2002 pořádám v ČR, SK, Německu a v dalších evropských zemích semináře a workshopy systemických konstelací. V nich pomáhám mým klientům orientovat se v problematice vztahů ve firmách, organizacích, ale i v privátním životě.

Tato nová a účinná metoda nám umožňuje to, co je pro úspěch a především pro náš pocit štěstí stále důležitější – náhled na celek a pochopení mechanismů v něm. Firemní konstelace se tak stávají důležitým nástrojem managementu. 

Nejdůležitější vlastností králů, královen a moudrých majitelů/managerů není totiž výkonnost, ale schopnost spojovat to, co je rozdělené. Usmiřovat to, co spolu zápasí a co se tak blokuje navzájem. A vést své „království“ k toleranci, spolupráci a prosperitě.  

Proto své semináře nazývám „Královskou cestou“. Přehled aktuálních workshopů pro lidi z byznysu najdete na této stránce. Další články, úvahy a informace pak na stránkách uvedených v menu nebo na mých stránkách pro širší veřejnost.

Královská cesta pro majitele firem: Výcvik 

 

Pro velký zájem již nyní otevíráme přihlašování na druhý běh tohoto šestidílného výcviku systemických konstelací pro majitele/ky firem. Prosím pošlete nám mail se stručným popisem Vašeho podnikání a počtem zaměstnanců na info@lenka-konecna.cz.
Začátek: 19. září  2023, pokračování každý měsíc jeden den v týdnu.
Místa konání: Různá reprezentativní, nezvyklá a inspirativní místa v ČR.
Cena: 49.000,- Kč plus DPH
Orientační počet účastníků: 20
Čas: 9:30 – 17:00
Další informace k tomuto neobvyklému kurzu jsou zde.

Business-konstelace: Jednodenní královská cesta

 

Jednodenní seminář pro majitele firem, podnikatele a managery, kteří se ve vedení podniku chtějí vydat “Královskou cestou”. 
Datum: 31. 10. 2022 (pondělí)
Místo konání: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 4800,- včetně DPH
Maximální počet účastníků: 12
Čas: 9:30 – 17:00
Přihlášky: lenka-konecna.cz/jb-prihlaseni-kralovska-cesta/

Kdo je (kdo může být) král (nebo královna) a jaké musí (nebo má) mít vlastnosti? Jak se máme zachovat v dobách možná největší globální změny od konce války? A jaký bude dopad této změny na náš byznys? Jak být vědomý, flexibilní lídr, žít bez strachu a zároveň nezanedbávat zodpovědnost za řízení firmy a za své zaměstnance? Kdy má stát právo zasahovat masivně do ekonomických struktur a jak na tyto zásahy reagovat? 

Toto je náš hvězdný“ konstelační seminář, který nyní, v období velkých společenských změn má možná ještě větší důležitost, než v dobách před covidem. Protože, jak nám ukazuje korona-virus – největší strachy a ohrožení v nás vyvolává nejistota a ono nevím. A právě schopnost tuto nejistotu unést a přitom neztratit smysl pro celek a jasnou mysl patří k základním vlastnostem krále či královny.

Jak seminář probíhá?

V semináři pracujeme v důvěrném kruhu účastníků na základě jejich otázek a konkrétních problémů. Jako metodu práce používáme především systemické konstelace. Tato nová metoda práce s lidmi představuje nejrychlejší mně známou možnost, jak pochopit souvislosti v celém systému a uvidět to, co normálně uniká naší pozornosti.

Vaši zaměstnanci a kolegové od vás právem očekávají schopnost je vést. To ovšem znamená hlavně schopnost vést sebe sama. Chcete-li od nich celé srdce pro společné cíle, musíte projevit ochotu, nejen se podívat detailně na firemní systém, ale i poznat sebe sama. Tuto cestu lze absolvovat jednotlivě, ale též v kruhu přátel, kteří zrovna tak jako vy řeší podobné záležitosti.

Kde se sejdeme?

Náš business-seminář pořádáme v prostorách Coworking-Centra Sněmovní 7, které najdete ve stejnojmenné ulici naproti historické budově Thunovského paláce. Zde se 28. října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České. Jsem si jistý, že duch místa – genius loci – nám bude naší snaze o společenský přesah podnikání nakloněn.

Historické místo konání „Business-konstelací“ usnadní propojení kreativního podnikání se společenskou zodpovědností krále a královny a jejich možným politickým vlivem.

Další informace a odkaz na přihlašovací formulář najdete na https://www.konstelace.info/business-konstelace/

Naše další semináře najdete zde: 

www.konstelace.info
To je náš rozsáhlý web o konstelacích s mnoha články, zajímavými informacemi ke konstelacím a spoustou dalších seminářů a přednášek s Janem Bílým

Business konstelace (nebo také firemní konstelace) jsou metodou osobního růstu a zkoumání vztahů a zákonitostí v korporacích, firmách a organizacích. Všechny texty © 2021 Jan Bily. Titulní foto: Pavel Hejný. 

Na úvod od Jana Bílého:

Od roku 2002 pořádám v ČR, SK, Německu a v dalších evropských zemích semináře a workshopy systemických konstelací. V nich pomáhám mým klientům orientovat se v problematice vztahů ve firmách, organizacích, ale i v privátním životě.

Tato nová a účinná metoda nám umožňuje to, co je pro úspěch a především pro náš pocit štěstí stále důležitější – náhled na celek a pochopení mechanismů v něm. Firemní konstelace se tak stávají důležitým nástrojem managementu. 

Nejdůležitější vlastností králů, královen a moudrých majitelů/managerů není totiž výkonnost, ale schopnost spojovat to, co je rozdělené. Usmiřovat to, co spolu zápasí a co se tak blokuje navzájem. A vést své „království“ k toleranci, spolupráci a prosperitě.  

Proto své semináře nazývám „Královskou cestou“. Přehled aktuálních workshopů pro lidi z byznysu najdete na této stránce. Další články, úvahy a informace pak na stránkách uvedených v menu nebo na mých stránkách pro širší veřejnost.

Přehled aktuálních seminářů

st-denis

Jednodenní Královská cesta

Jednodenní seminář pro majitele firem, podnikatele a managery, kteří se ve vedení podniku chtějí vydat "Královskou cestou". 

Královská cesta - 900x700

Královská cesta pro majitele firem - šestidílný kurz

Šestidílný cyklus systemických konstelací pro majitele/ky firem a podnikatele/ky. Začátek je plánován na 19. září  2022 a bude pokračovat jednu středu každý měsíc.