Business semináře: Přehled

Na úvod

Od roku 2002 pořádám v ČR, SK, Německu a v dalších evropských zemích semináře a workshopy systemických konstelací. V nich pomáhám mým klientům orientovat se v problematice vztahů ve firmách, organizacích, ale i v privátním životě.

Tato poměrně nová a velice účinná metoda nám umožňuje to, co je pro úspěch a především pro náš pocit štěstí stále důležitější – náhled na celek a pochopení mechanismů v něm. Firemní konstelace se tak mohou stát důležitým nástrojem managementu. 

Nejdůležitější vlastností králů, královen a moudrých majitelů/managerů není totiž výkonnost, ale schopnost spojovat to, co je rozdělené. Usmiřovat to, co spolu zápasí a co se tak blokuje navzájem. A vést své “království” k toleranci, spolupráci a prosperitě.  

Proto své byznysové semináře nazývám “Královskou cestou”. Přehled aktuálních workshopů pro lidi z byznysu najdete na této stránce. Další články, úvahy a informace pak na stránkách v menu.

Královská cesta

 

Business konstelace – Jednodenní seminář pro managery a podnikatele
4. března  2020
Místo konání: Coworking center, Sněmovní 7, Praha 1 (mapka zde)
Cena: 4800,- včetně DPH
Maximální počet účastníků: 12
Čas: 9:30 – 18:00
Přihlášky přes web organizátorky zde

V tomto jednodenním semináři se vydáme novou a pro mnohé překvapivou „královskou cestou“, jež je přímo opačná tomu, co bohužel pozorujeme nejen u dnešních králů, premiérů a presidentů, ale s čím se často setkáváme i ve firmách. 

Přeplněný kalendář, boj o místo na slunci, nutnost neustálého růstu a především rozdělování světa na to dobré a to špatné – to vše se zdá být nutným zlem, chceme-li být úspěšní, uznávaní, chceme-li se dostat „nahoru“ a udržet se tam. Ve skutečnosti je to ale právě to, co nám brání být v síle a pochopit, oč skutečně jde…
Co jsou příčiny takového “nekrálovského” stresu? Firemní konstelace to pomůžou objasnit

Možná je to tím, protože současné podnikání stojí především na třech sloupech. Maximalizace zisku, expanze směrem navenek a instrumentalizace lidského potenciálu. Král a královna se ovšem tímto krédem neřídí. JSOU zde pro každého, uvažují dlouhodobě a plánují pro zdar celého království. Neběhají z jedné schůzky na druhou, vyhýbají se stresu a spočívají ve svém středu. A právě o to v semináři půjde.  

Jak seminář probíhá?

V semináři pracujeme v důvěrném kruhu účastníků na základě jejich otázek a konkrétních problémů. Jako metodu práce používáme především systemické konstelace*. Tato nová metoda práce s lidmi představuje nejrychlejší mně známou možnost, jak pochopit souvislosti v celém systému a uvidět to, co normálně uniká naší pozornosti.

Vaši zaměstnanci a kolegové od vás právem očekávají schopnost je vést. To ovšem znamená hlavně schopnost vést sebe sama. Chcete-li od nich celé srdce pro společné cíle, musíte projevit ochotu, nejen se podívat detailně na firemní systém, ale i poznat sebe sama. Tuto cestu lze absolvovat jednotlivě, ale též v kruhu přátel, kteří zrovna tak jako vy řeší podobné záležitosti.

Kde se sejdeme?

Náš byznysový seminář pořádáme v prostorách Coworking-Centra Sněmovní 7, které najdete ve stejnojmenné ulici naproti historické budově Thunovského paláce. Zde se 28. října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České. Jsem si jistý, že duch místa – genius loci – nám bude naší snaze o společenský přesah podnikání nakloněn.

Historické místo konání „Královské cesty“ usnadní propojení kreativního podnikání se společenskou zodpovědností krále a královny a jejich možným politickým vlivem.

———————-
 *Více o konstelacích na www.konstelace.info

Mohlo by vás zajímat: Konstelační postgraduál

Cyklus 3 víkendů pro všechny, kteří již mají základní znalosti konstelační metody (a/nebo výcvik). 
Informace a přihlášky prosím mailem na veronika.lukacova@heuristic.sk

Od roku 2004 vedu v ČR konstelační výcviky. Za tyto roky prodělala moje práce veliký vývoj – z klasických konstelací podle vzoru mých učitelů jsem vyvinul různé formy finančních, byznysových, partnerských a „mytologických“ konstelací. Také mě nesmírně zajímají (a mohu říci i „baví“) krátké, často překvapivé, ale do velké hloubky jdoucí konstelace, které nazývám konstelační ristretta, a které jsou „zenově“ zaměřené především na přijetí toho, co JE, na ono „be now and here“ mého učitele Osha.

Kromě toho se v intervizích, postgraduálních seminářích a během dalších seminářů s absolventy různých konstelačních výcviků setkávám s lidmi, kteří mají zájem na rozšíření svých konstelačních dovedností, intuice a lehkosti práce. Proto jsem se ve spolupráci s Veronikou a Borisem Lukáčovými a jejich „Myslitelňou“ rozhodl nabídnout postgraduální kurs/výcvik, ve kterém podnikneme cestu do hloubky konstelační práce a navštívíme společně nové „konstelační kontinenty“.

Tento třífázový kurs je plánován takto:

První setkání 3. – 5. dubna 2020. Téma: Rodina, partnerské vztahy, mužský a ženský princip, oběť a pachatel, svědomí systému a dospělost, konstelace zdravotních symptomů, koncept čtyř duší.

Druhé setkání 12. – 14. června 2020. Téma: Byznys, práce, finance, povolání a poslání, korporace a vlastní firma, společnost.

Třetí setkání  18. – 20. září 2020, Téma: Rozšíření konstelačního pole, experimentální konstelace, konstelace jména, spiritualita, mytologie a konstelace pohádek a mýtů, „nové“ školství, mytopoetické vnímání a intuice.

Kurs je určen pro účastníky s konstelačními zkušenostmi a/nebo s výcvikem.
Kursu je možno se účastnit v celku (všechny tři části) se slevou nebo každé části zvlášť. 12

POkud vás zajímají ještě jiné konstelační semináře:

www.konstelace.info
Rozsáhlý web o konstelacích s mnoha články,
zajímavými informacemi ke konstelacím
a spoustou dalších seminářů a přednášek s Janem Bílým

Všechny texty © 2019 Jan Bily  Titulní foto: Pavel Hejný.