Business konstelace – přehled seminářů

Na úvod

Od roku 2002 pořádám v ČR, SK, Německu a v dalších evropských zemích semináře a workshopy systemických konstelací. V nich pomáhám mým klientům orientovat se v problematice vztahů ve firmách, organizacích, ale i v privátním životě.

Tato nová a účinná metoda nám umožňuje to, co je pro úspěch a především pro náš pocit štěstí stále důležitější – náhled na celek a pochopení mechanismů v něm. Firemní konstelace se tak stávají důležitým nástrojem managementu. 

Nejdůležitější vlastností králů, královen a moudrých majitelů/managerů není totiž výkonnost, ale schopnost spojovat to, co je rozdělené. Usmiřovat to, co spolu zápasí a co se tak blokuje navzájem. A vést své „království“ k toleranci, spolupráci a prosperitě.  

Proto své semináře nazývám „Královskou cestou“. Přehled aktuálních workshopů pro lidi z byznysu najdete na této stránce. Další články, úvahy a informace pak na stránkách uvedených v menu nebo na mých stránkách pro širší veřejnost.

Konstelační magie pro byznys 

Volný cyklus tří jednodenních seminářů, ve kterém se se budeme zabývat tím, co se na VŠE (prozatím) nevyučuje.

První setkání 20. února 2024, téma: Osvícení. Místo: Divadlo Kolowrat, Praha
Druhé setkání 26. března 2024, téma: Vytváření. Místo: Kaiserštějnský palác, Praha
Třetí setkání 30. dubna 2024, téma: Okouzlení. Místo: Divadlo Beavo!, Praha

Cena: za jedno setkání je 7.500,- Kč, za celý cyklus 21.000,- Kč (plus DPH)
Časy: 9:30 – 17:00
Další informace k tomuto neobvyklému kurzu jsou zde

Bude vás zajímat: V pondělí 5. 2. 2024 vysíláme na FB stream – rozhovor Jana Bílého s Lenkou Konečnou na téma “Má šamanismus a magie v byznysu místo?”
Stream je volně přístupný přes FB prezentaci Jana Bílého (https://www.facebook.com/jan.bily.666

Business-konstelace: Jednodenní královská cesta

Jednodenní seminář pro majitele/ky firem, podnikatele/ky a managery/ky, kteří se ve vedení podniku chtějí vydat “Královskou cestou”.

Datum: 12. 3. 2024 (úterý)
Místo konání: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 5000,- včetně DPH. 
Maximální počet účastníků: 12
Čas: 9:30 – 17:00
Přihlášky: Na tento seminář se můžete přihlásit zde

Toto je náš “hvězdný” konstelační seminář, který nyní, v období nejistoty a  hned několika krizí má možná ještě větší důležitost, než v dobách “před koronou a válkou”. Protože, jak nám ukazují současné krize, největší strachy a ohrožení v nás vyvolává nejistota a ono “nevím”. A právě schopnost tuto nejistotu unést a přitom neztratit smysl pro celek a jasnou mysl patří k základním vlastnostem krále či královny. 

Královská cesta je seminář s omezenm počtem účastníků, takže každý/každá si může postavit svou vlastní konstelaci – ať už se jedná o problematiku firmy, osvč, finanční, konflikty se zaměstnanci či jiné “busimessové” zakázky. Královská cesta je také seminář, na kterém se setkáte s lidmi, které mají podobné zájmy a jsou i podobného ražení jako vy – takže možná zde najdete přátele či obchodní partnery.

Kdo je král či královna a jaké vlastnosti jsou pro kralování nezbytné? Jak se majitelé, šéfové nebo manažeři mají zachovat v dobách největších globálních změn od konce války? A jaký bude dopad této proměny společnosti na jeich byznys? Jak být vědomý, flexibilní lídr, žít bez strachu a zároveň nezanedbávat zodpovědnost za řízení firmy a za své zaměstnance? Kdy má stát právo zasahovat masivně do ekonomických struktur a jak na tyto zásahy reagovat? 

Zveme vás na náš hvězdný“ konstelační seminář, který nyní, v období velkých společenských změn má možná ještě větší váhu. Protože, jak se stále nejen v konstelacích ukazuje – největší strachy a ohrožení v nás vyvolává nejistota a ono nevím. A právě schopnost tuto nejistotu unést a přitom neztratit smysl pro celek a jasnou mysl patří k základním vlastnostem krále či královny.

Jak seminář probíhá?

V semináři pracujeme v důvěrném kruhu účastníků na základě jejich otázek a konkrétních problémů. Jako metodu práce používáme především systemické konstelace. Tato nová metoda práce s lidmi představuje nejrychlejší mně známou možnost, jak pochopit souvislosti v celém systému a uvidět to, co normálně uniká naší pozornosti.

Vaši zaměstnanci a kolegové od vás právem očekávají schopnost je vést. To ovšem znamená hlavně schopnost vést sebe sama. Chcete-li od nich celé srdce pro společné cíle, musíte projevit ochotu, nejen se podívat detailně na firemní systém, ale i poznat sebe sama. Tuto cestu lze absolvovat jednotlivě, ale též v kruhu přátel, kteří zrovna tak jako vy řeší podobné záležitosti.

A Kde se sejdeme?

Náš business-seminář pořádáme v krásných a meditativních prostorách Centra osobnostního rozvoje Maitrei v Týnské uličce 6. Jsem si jistý, že duch místa – genius loci – nám bude naší snaze o společenský přesah podnikání nakloněn.

Maitrea

Další informace a odkaz na přihlašovací formulář najdete na https://www.konstelace.info/kralovska-cest

Naše další semináře najdete zde: 

www.konstelace.info
To je náš rozsáhlý web o konstelacích s mnoha články, zajímavými informacemi ke konstelacím a spoustou dalších seminářů a přednášek s Janem Bílým

Business konstelace (nebo také firemní konstelace) jsou metodou osobního růstu a zkoumání vztahů a zákonitostí v korporacích, firmách a organizacích. Všechny texty © 2021 Jan Bily. Titulní foto: Pavel Hejný. 

Na úvod od Jana Bílého:

Od roku 2002 pořádám v ČR, SK, Německu a v dalších evropských zemích semináře a workshopy systemických konstelací. V nich pomáhám mým klientům orientovat se v problematice vztahů ve firmách, organizacích, ale i v privátním životě.

Tato nová a účinná metoda nám umožňuje to, co je pro úspěch a především pro náš pocit štěstí stále důležitější – náhled na celek a pochopení mechanismů v něm. Firemní konstelace se tak stávají důležitým nástrojem managementu. 

Nejdůležitější vlastností králů, královen a moudrých majitelů/managerů není totiž výkonnost, ale schopnost spojovat to, co je rozdělené. Usmiřovat to, co spolu zápasí a co se tak blokuje navzájem. A vést své „království“ k toleranci, spolupráci a prosperitě.  

Proto své semináře nazývám „Královskou cestou“. Přehled aktuálních workshopů pro lidi z byznysu najdete na této stránce. Další články, úvahy a informace pak na stránkách uvedených v menu nebo na mých stránkách pro širší veřejnost.

Přehled aktuálních seminářů

st-denis

Jednodenní Královská cesta

Jednodenní seminář pro majitele firem, podnikatele a managery, kteří se ve vedení podniku chtějí vydat "Královskou cestou". 

Královská cesta - 900x700

Královská cesta pro majitele firem - šestidílný kurz

Šestidílný cyklus systemických konstelací pro majitele/ky firem a podnikatele/ky. Začátek je plánován na 19. září  2022 a bude pokračovat jednu středu každý měsíc.